Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Family mainstreaming - východisko z demografickej a kultúrnej krízy v Európe

(28. 10. 2016, Bratislava)
 
Charakterizovať situáciu rodiny doma i v krajinách Európskej únie (EÚ), predstaviť jej status v súčasnom práve, priblížiť tzv. „family mainstreaming“ (rodinnú politiku) v jeho základných líniách a navrhnúť základné opatrenia, ktoré by sa mali stať súčasťou oficiálnej politiky EÚ – to boli hlavné ciele medzinárodnej konferencie, ktorú zorganizovala 28. októbra 2016 v Bratislave Konferencia biskupov Slovenska (KBS) a Trnavská univerzita v Trnave, s podporou nadácie Konrad Adenauer Stiftung. Zástupcovia odbornej a verejnej obce spoločne diskutovali o východiskách z demografickej a kultúrnej krízy v Európe.
Do Bratislavy prišli hostia z viacerých krajín, predstavitelia náboženského života, vládnych inštitúcií, ministerstiev, Národnej rady SR, ako aj Európskeho parlamentu. Na sympóziu sa zúčastnili aj viacerí biskupi, apoštolský nuncius na Slovensku Mario Giordana a predstavitelia verejného a politického života. Medzinárodnú konferenciu otvoril arcibiskup Zvolenský.
V úvode sa prítomným prihovorili rektor Trnavskej univerzity v Trnave Marek Šmíd, vedúca služobného úradu Ministerstva kultúry SR Emília Kršíková, generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Miloš Klátik a predseda Ústredného zväzu židovských a náboženských obcí v SR Igor Rintel. Hlavný program pozostával z troch častí. Prvá sekcia bola venovaná téme „Súčasná situácia rodiny v Európe“. Najskôr o nej hovoril taliansky aktivista a politik Luca Volontè, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš a ministerská komisárka Ministerstva rodiny a mládeže v Maďarsku Tünde Fűrészová. Druhá časť bola venovaná „Rodine v európskom práve a v európskej politike“. Vystúpila Ewelina Ochabová z právnickej neziskovej organizácie Alliance Defending Freedom a riaditeľ Európskeho centra pre právo a spravodlivosť Gregor Puppinck. V poslednej časti slovenská poslankyňa Európskeho parlamentu Anna Záborská, známa chorvátska aktivistka Željka Markićová a prezident Európskej federácie katolíckych rodín Antoine Renard priblížili „family mainstreaming“ a prečo je potrebný.
Konferencia nadviazala na septembrový pracovný summit predstaviteľov biskupských konferencií strednej a východnej Európy v Bratislave. Biskupi vtedy vyhlásili, že k najväčším výzvam Európy patrí kríza rodiny, spojená s demografickou krízou, kríza viery a kríza kultúrnej identity.


Otváracie príhovory:

Mons. Stanislav Zvolenský
predseda Konferencie biskupov Slovenska

Igor Rintel
Predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí


Prvá sekcia:

Luca Volonté
Rodina v Európe: Ohrozenia a šance

Tünde Fürész
Kráčať po ceste smerom k tomu, aby sa štátl stal "Family Friendly"


Druhá sekcia:

Ewelina Ochab
Rodina v Európskej legislatíve a Európski politici: Zvyšky medzinárodného práva v Európskej legisletíve a politike

Gregor Puppinck
Oslabovanie inštitúcie rodiny v oblasti ľudských práv


Tretia sekcia: 

Anna Záborská
Family mainstreaming

Željka Markic
Úloha občianskej spoločnosti v oblasti Family mainstreaming

Antoine Renard
Rodina, prvá a najlepšia MVO: Kľúčová úloha združení rodín