Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Stretnutie zástupcov biskupských konferencií strednej a východnej Európy na tému migračná kríza a rodina
 
8. - 9. septembra 2016 v Hoteli Devín v Bratislave


Konferencie biskupov európskych krajín spolupracujú už od sedemdesiatych rokov minulého storočia, predovšetkým prostredníctvom Rady európskych biskupských konferencií. Táto spolupráca je motivovaná vedomím zodpovednosti za uchovanie a rozvoj viery Katolíckej cirkvi v Európe. Z dlhoročných skúseností vyplýva aj potreba, aby sa stretávali nielen predstavitelia biskupských konferencií všetkých európskych krajín, ale ukázali sa ako užitočné aj stretnutia čiastkové, napr. stretnutia predstaviteľov biskupských konferencií strednej a východnej Európy. A práve také stretnutie na tému "Migračná kríza a rodina" sa uskutočnilo v dňoch 8. a 9. septembra 2016 v Bratislave. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia z takmer všetkých postkomunistických krajín od Albánska až po Litvu, medzi nimi kardinál Péter Erdő, predseda Rady európskych biskupských konferencií a kardinál Dominik Duka, pražský arcibiskup metropolita.

Migračná kríza a základné spoločenstvo rodiny, na ktorom stojí každá spoločnosť, sú mimoriadne aktuálne témy. Je tiež zrejmé, že sa nachádzame vo vážnej demografickej a kultúrnej kríze. To nás robí aj zraniteľnými v rozličných oblastiach. Európske štáty stále hľadajú primeranú odpoveď na migračnú krízu. Katolíci a ostatní kresťania v jednotlivých európskych krajinách poskytujú pomoc migrantom, ale zároveň chcú prispieť svojimi podnetmi k riešeniu, ktoré je pre budúcnosť Európy zmysluplné.


 

Niektoré teologické a pastoračné aspekty posynodálnej apoštolskej exhortácie o láske v rodine
kardinál Péter Erdö

Proti-rodinná agenda Európskej únie a agenda zameraná proti-životu: je tu nádej?
Roger Kiska

Family mainstreaming – východiskový bod z demografickej a kultúrnej krízy v Európe
Anna Záborská