Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Náboženstvo a migrácia

Bratislava 21. februára 2017


V posledných rokoch sme v Európe konfrontovaní s príchodom tisícov migrantov, ktorí sú najmä vyznávačmi islamu. Keďže očakávame, že ľudí s inou kultúrou a náboženstvom bude na starom kontinente pribúdať, je potrebné otvorene diskutovať o nových problémoch. Viaceré európske krajiny už majú skúsenosť s rastúcou, najmä moslimskou menšinou. Tie isté krajiny však čelia aj narastajúcemu terorizmu. Naša situácia v dejinách nie je nová. Už mnoho ráz v histórii sa v dôsledku migrácie stretávali príslušníci rozličných kultúr a náboženstiev. Takáto konfrontácia prebiehala rozličným spôsobom. Na tomto podujatí si chceme si pripomenúť biblický význam putovania, uvažovať nad vzťahom Katolíckej cirkvi k migrantom v dejinách. Keďže stretnutie dvoch kultúr je stretnutím dvoch identít, posilnenie tej kresťanskej by malo byť odpoveďou na strach z neznámeho. Migračná kríza totiž nemusí byť ohrozením, určite je však veľkou výzvou k návratu ku koreňom a pravej ľudskosti.


Prezentácie

ThDr. Ing. Jozef Jančovič

doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD. 

J. E. Mons. Marek Forgáč

J. E. Mons. Tomáš Holub