Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Pracovné stretnutie biskupov s laikmi, klerikmi a zasvätenými osobami
Badín, 21. januára 2015

 

Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne sa stal začiatkom roka dejiskom stretnutia zástupcov Katolíckej cirkvi na Slovensku. 21. januára 2015 sa na podujatí, ktorého iniciátorom bola Konferencia biskupov Slovenska, stretlo približne 200 účastníkov, aby spoločne diskutovali o aktuálnych výzvach pre Cirkev. Stretnutie predstavuje tematicky ako i zložením isté nóvum. V Badíne sa vytvorila otvorená platforma, na ktorej spoločne vystúpili biskupi, zástupcovia diecéz, kresťanských inštitúcií, spoločenstiev a hnutí, ako i zasvätených osôb a aktívnych laikov. Účastníkov stretnutia pozdravil i apoštolský nuncius na Slovensku, Mons. Mario Giordana, a hostka z Chorvátska – lekárka, tlmočníčka a žurnalistka Željka Markićová.
 
Predstavujeme Vám teraz brožúrku obsahujúcu príhovory, ktoré na stretnutí odzneli. Na úvod prednáškového bloku pozdravil prítomných predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý zdôraznil dôležitosť vydávania kresťanského svedectva. S ďalšími príhovormi vystúpili: prešovský arcibiskup metropolita, hlava Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku Mons. Ján Babjak, páter Jozef Kyselica SJ, predsedníčka Fóra kresťanských inštitúcii Katarína Hulmanová a Marek Michalčík, koordinátor KBS pre kultúru života a podpredseda Fóra života.
 
Možno povedať, že vysoká účasť na podujatí predstihla očakávania, zároveň však priniesla isté poznanie. Ukázala, že veriaci katolíci majú veľký a živý záujem spolupracovať na živote Cirkvi v našej krajine, prinášajú veľa impulzov a očakávajú široký priestor na diskusiu k aktuálnym témam. Podobné stretnutia sa preto plánujú i do budúcna a Konferencia biskupov Slovenska  takúto formu zdieľania víta.

Anton ZiolkovskýOtvárací príhovor
Mons. Stanislav Zvolenský

Príhovor za gréckokatolícku cirkev
Mons. Ján Babjak

Príhovor za zasvätené osoby
Jozef Kyselica

Príhovor za laikov a laické združenia
Katarína Hulmanová

Niekoľko podnetov ku snahám o kultúru života a kultúru rodiny
Marek Michalčík