Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
MUŽSKÉ REHOLE A KONGREGÁCIE NA SLOVENSKU
(ku dňu 6. 7. 2016)
 
KONFERENCIA VYŠŠÍCH REHOĽNÝCH PREDSTAVENÝCH
Miletičova 7
821 08 Bratislava 2
Web: www.kvrp.sk
Web: www.zasvatenyzivot.sk
 
Predseda: P. Václav Hypius, CSsR.    E-mail: predseda@kvrp.sk
Sekretár: P. Karol Miroslav Švarc, OFM    E-mail: sekretariat@kvrp.sk
 
 
1. BRATIA DOMU PANNY MÁRIE JERUZALEMSKEJ
Jahodová 2146/1
955 01 Topoľčany
Tel.: +421 (038) 532 06 41
E-mail: konventtop@centrum.sk
Web: www.nemeckyrad.cz
 
Predstavený: P. Vladislav Bednár, OT
 
 
2. HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA (MILOSRDNÍ BRATIA)
Nám. SNP 8-11
811 06 Bratislava
Tel.: +421 (02) 5788 7777
E-mail: priormb@gmail.com
Web: www.milosrdni.eu
 
Prior: P. Richard Jombík, OH
 
 
3. INŠTITÚT ŠKOLSKÝCH BRATOV
Kovácsova 53/469
851 10 Bratislava – Rusovce 
 
Tel.: +421 (02) 4488 1705 
Fax: +421 (02) 4487 2106
E-mail: skolskibratia@lasalle.sk
Web: www.lasalle.sk
 
Predstavený: Br. Peter Magáč, FSC
 
 
4. KONGREGÁCIA BRATOV TEŠITEĽOV Z GETSEMAN
Nám. 4. apríla 20
900 33 Marianka
Tel.: +421 (02) 6593 5226
E-mail: tesitelia@gmail.com
Web: www.tesitelia.rehola.sk
 
Generálny predstavený: P. Michal M. Jaroslav Krysztofowicz, CCG
 
 
5. KONGREGÁCIA MISIONÁROV NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO
Lukov Dvor 2 
951 48 Nitra
Tel.: +421 (037) 693 00 31
Fax: +421 (037) 693 00 39
E-mail: dsjnitra@gmail.com
Web: www.misionari.sk
 
Predstavený: P. Martin Pavúk, MSC
 
 
6. KONGREGÁCIA NAJSVÄTEJŠIEHO VYKUPITEĽA (REDEMPTORISTI – grécko-katolícki)
Redemptoristi – viceprovincialát
Masarykova 35
071 01 Michalovce
Tel./Fax: +421 (056) 643 36 74
E-mail: vprovincial@misionar.sk
Web: www.redemptoristi.nfo.sk
 
Viceprovinciál: P. Metod Marcel Lukačik, CSsR
 
 
7. KONGREGÁCIA NAJSVÄTEJŠIEHO VYKUPITEĽA (REDEMPTORISTI – rímsko-katolícki)
Redemptoristi – viceprovincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava
Tel.: +421 (02) 52 49 44 97
Fax: +421 (02) 52 49 44 97
E-mail: viceprovincialat@cssr.sk
Web: www.cssr.sk
 
Viceprovinciál: P. Václav Hypius, CSsR
 
 
8. KONGREGÁCIA ZMŔTVYCHVSTANIA NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA (RESURREKCIONISTI, ZMŔTVYCHVSTALCI)
Štefánikova 752
908 73 Veľké Leváre
Tel.: +421 (034) 779 41 08
E-mail: faravlevare@gmail.com    slovensko.cr@gmail.com
Web: farnost.velkelevare.info/sk/zmrtvychvstalci
 
Predstavený: P. Gabriel Koch, CR
 
 
9. MISIJNÁ SPOLOČNOSŤ SV. VINCENTA DE PAUL (VINCENTÍNI, LAZARISTI)
Provinciálny dom
Sv. Vincenta 1
821 03 Bratislava 2
Tel.: +421 (02) 48 257 102
Fax: +421 (02) 48 257 202
E-mail: vincentini@vincentini.sk
Web: www.vincentini.sk
 
Provinciálny predstavený: P. Jaroslav Jaššo, CM
 
 
10. MISIONÁRI MATKY BOŽEJ LASALETSKEJ (saletíni)
Rozkvet 2042/80 – 1
017 01 Považská Bystrica
Tel.: +421 (042) 4326 871
E-mail: misionari@stonline.sk
Web: www.saletini.sk
 
Predstavený: P. Matej Trizuliak, MS
 
 
11. RÁD BOSÝCH BRATOV PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE Z HORY KARMEL (bosí karmelitáni)
Kláštor Bosých Karmelitánov
Staré Hory 169, 976 02
Tel.: +421 (048) 4199 204
Mob.: +421 (0) 907 747 464
E-mail: starehory.karmel@gmail.com
Web: www.bosikarmelitani.sk
 
Predstavený: P. Stanislaw Tomasz Miernik, OCD
 
 
12. REHOĽA MENŠÍCH BRATOV – FRANTIŠKÁNOV
Provincialát Františkánov
Františkánska 2
811 01 Bratislava
Tel.: +421 (02) 5443 2145
Fax: +421 (02) 5443 4342
E-mail: provincialat@frantiskani.sk
Web: www.frantiskani.sk
 
Provinciálny predstavený: P. František Xaverský Vladimír Olbert, OFM
 
 
13. RÁD MENŠÍCH BRATOV KAPUCÍNOV
Kapucíni na Slovensku
Župné nám. 10, P. O. Box 235
814 99 Bratislava
Tel.: +421 (02) 5930 3834
Fax: +421 (02) 5441 2654
E-mail: provincialat@kapucin.sk
Web: www.kapucini.sk
 
Provinciálny predstavený: P. Norbert Pšencík, OFMCap
 
 
14. RÁD MENŠÍCH BRATOV KONVENTUÁLOV (MINORITI)
Sekretariát kustódie 
Nám. sv. Františka 4
841 04 Bratislava 4
Tel.: +421 (02) 6544 0150
Fax: +421 (02) 6544 0152
E-mail: sekretariat@minoriti-ba.sk
Web: www.minoriti.sk
 
Kustód: P. Tomáš Lesňák, OFMConv
 
 
15. RÁD PREMONŠTRÁTOV – OPÁTSTVO JASOV
Kláštor premonštrátov
Podzámok 166/28
044 23 Jasov
Tel.: +421 (055) 46 68 100
E-mail: opatstvojasov@centrum.sk
Web: www.opatstvojasov.sk
 
Opát: P. Ambróz Martin Štrbák, OPraem
 
 
16. RÁD PREMONŠTRÁTOV – KLÁŠTOR NA STRAHOVE, ZÁVISLÝ DOM HOLÍČ
Nám. sv. Martina 2
908 51 Holíč
Tel.: +421 (034) 6682 214
E-mail: faraholic@faraholic.sk
Web: www.faraholic.sk
 
Predstavený: P. Viktor Štefan Locner, OPraem
 
 
17. RÁD SVÄTÉHO BAZILA VEĽKÉHO (baziliáni)
Provincialát OSBM
Vajanského 31
080 01 Prešov
Tel.: +421 (051) 77 34 183
E-mail: baziliani@baziliani.net
Web: www.baziliani.net
 
Protoihumen: P. Metod Milan Bilančík, OSBM
 
 
18. MNÍSI Z REHOLE SVÄTÉHO BENEDIKTA (BENEDIKTÍNI)
Kláštor Premenenia Pána
Sampor 50
962 31 Sliač
Mob.: +421 (0) 915 800 124;    +421 (0) 903 982 470
E-mail: benediktini@benediktini.sk
Web: www.benediktini.sk
 
Prior: P. Vladimír Kasan, OSB
 
 
19. RÁD SVÄTÉHO PAVLA PRVÉHO PUSTOVNÍKA (PAVLÍNI)
Mariánske nám. 1496/127
093 01 Vranov nad Topľou
Tel.: +421 (057) 442 18 07
E-mail: pavlini@pavlini.sk
Web: www.pavlini.sk
Web: https://sites.google.com/site/pavlini700rokov/home
 
Predstavený: P. Martin Lehončák, OSPPE  
 
 
20. REHOĽA BRATOV KAZATEĽOV (DOMINIKÁNI)
Provincialát Dominikánov
Novozámocká 73
960 01 Zvolen 
Tel./Fax: +421 (045) 524 06 39
E-mail: provincialat@dominikani.sk
Web: www.dominikani.sk
 
Provinciálny predstavený: P. Reginald Adrián Slavkovský, OP
 
 
21. REHOĽA PIARISTOV NA SLOVENSKU
Provincialát Piaristov
Piaristická 8
949 01 Nitra
Mob.: +421 (0) 948 35 04 51
Fax: +421 (037) 741 80 95
E-mail: provincia@piaristi.sk
Web: www.piaristi.sk
 
Provinciálny predstavený: P. Juraj Ďurnek, SchP
 
 
22. REHOĽA SVÄTEHO AUGUSTÍNA NA SLOVENSKU (AUGUSTINIÁNI)
Herlianska 52 
Košická Nová Ves
040 14 Košice
Tel.: +421 (055) 63 33 654
E-mail: augustiniani@gmail.com
Web: www.aug.sk
 
Prior: P. Juraj Pigula, OSA
 
 
23. SALEZIÁNI DON BOSCA
Miletičova 7
821 08 Bratislava 2
Tel.: +421 (02) 5023 1222
E-mail: sekretariat@sdb.sk
Web: www.saleziani.sk
 
Provinciálny predstavený: don Jozef Ižold, SDB
 
 
24. SPOLOČNOSŤ BOŽIEHO SLOVA (VERBISTI)
Misijný dom Matky Božej
Kalvária 3
949 01 Nitra
Tel.: +421 (037) 7769 411
Fax: +421 (037) 7769 437
E-mail: verbisti@svd.sk
Web: www.verbisti.sk
 
Provinciálny predstavený: P. Pavol Kruták, SVD
 
 
25. SPOLOČNOSŤ BOŽSKÉHO SPASITEĽA (SALVATORIÁNI)
Nitrianska 38
949 01 Nitra
Tel.:  +421 (037) 65 31 037
E-mail: salvatoriani@salvatoriani.sk
Web: www.salvatoriani.sk
 
Predstavený: P. Andrzej Drogoś, SDS
 
 
26. SPOLOČNOSŤ JEŽIŠOVA (JEZUITI)
Panská 11, P. O. Box 173
814 99 Bratislava
Tel.: +421 (02) 5920 0400
Fax: +421 (02) 5920 0420
E-mail: svkprov@jezuiti.sk
Web: www.jezuiti.sk
 
Provinciálny predstavený: P. Rudolf Uher, SJ
 
 
27. SPOLOČNOSŤ KATOLÍCKEHO APOŠTOLÁTU (PALLOTÍNI)
Delegatúra sv. Cyrila a Metoda
Hutnícka 4
052 01 Spišská Nová Ves – sídlisko Západ
Tel.: +421 (053) 443 43 44
E-mail: pallotini@zoznam.sk
Web: www.sac.pallotini.sk
 
Delegát provinciála: P. Vladimír Peklanský, SAC
 
 
28. SPOLOČNOSŤ KŇAZOV SRDCA JEŽIŠOVHO (DEHONIÁNI)
ul. Slobody 294/61
039 01 Turčianske Teplice
Tel.: +421 (043) 490 11 17
E-mail: dehoniani@dehoniani.sk
Web: www.dehoniani.sk
 
Predstavený: P. Mieczyslaw Klóska, SCJ
 
 
29. MISIONÁRI NAJSVÄTEJŠÍCH SŔDC PÁNA JEŽIŠA A PANNY MÁRIE
Na Šefranici 11
010 01 Žilina
Tel.: +421 (041) 5621 581
E-mail: msscc@rehola.sk
Web: www.msscc.rehola.sk
 
Predstavený: P. Ľuboš Václavek, MSSCC