Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Dokumenty pápeža Benedikta XVI.Pravidelné príhovory

Urbi et orbi

Anjel Pána

Generálne audiencie

 
Encykliky

Caritas in veritate /Láska v pravde/ (29. 6. 2009)
Spe salvi (30.11.2007) [hypertextová verzia]
Deus Caritas est (Boh je Láska) (25. 12. 2005) [hypertextová verzia]


Apoštolské konštitúcie

Anglicanorum coetibus (4. 11. 2009)


Exhortácie

Ecclesia in Medio Oriente (14.9.2012)
Verbum Domini (30. 9. 2010)
Sacramentum caritatis (22. 2. 2007) [ePub]
 

Motu proprio

Normas Nonnullas (22.2.2013)
O niektorých zmenách v normách týkajúcich sa voľby rímskeho pápeža
 
Apoštolský list Porta fidei (11. 10. 2011)
ktorým sa oznamuje Rok viery
 
Apoštolský list Quaerit semper (30. 8. 2011)
ktorým sa upravuje apoštolská konštitúcia Pastor bonus

Apoštolský list Ubicumque et semper (21. 9. 2010)
ktorým sa zriaďuje Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie

Motu proprio Ecclesiae unitatem ohľadne Pápežskej komisie Ecclesia Dei (2. 7. 2009)

List Benedikta XVI. k uvedeniu Motu proprio Summorum pontificum
Summorum pontificum (7. 7. 2007)


Posolstvá

Posolstvo k Svetovému dňu misií (2012)
Posolstvo k Svetovému dňu misií (2011)
Posolstvo k Svetovému dňu misií (2010)
Posolstvo k Svetovému dňu misií (2009)
Posolstvo k Svetovému dňu misií (2008)
Posolstvo k Svetovému dňu misií (2007
Posolstvo k Svetovému dňu misií (2006)

Posolstvo k 50. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania (2013)
Posolstvo k 49. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania (2012) [ePub]
Posolstvo k 48. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania (2011) [ePub]
Posolstvo k 47. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania (2010)
Posolstvo k 46. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania (2009)
Posolstvo k 45. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania (2008)
Posolstvo k 44. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania (2007)
Posolstvo k 43. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania (2006)

Posolstvo k 47. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov (2013)
Posolstvo k 46. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov (2012) [ePub]
Posolstvo k 45. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov (2011) [ePub]
Posolstvo k 44. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov (2010)
Posolstvo k 43. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov (2009)
Posolstvo k 42. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov (2008)
Posolstvo k 41. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov (2007)
Posolstvo k 40. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov  (2006)

Posolstvo k 28. svetovému dňu mládeže (2013)
Posolstvo k 27. svetovému dňu mládeže (2012)
Posolstvo k 26. svetovému dňu mládeže (2011)
Posolstvo k 25. svetovému dňu mládeže (2010)
Posolstvo k 24. svetovému dňu mládeže (2009)
Posolstvo k 23. svetovému dňu mládeže (2008)
Posolstvo k 22. svetovému dňu mládeže (2007)
Posolstvo k 21. svetovému dňu mládeže (2006)

Posolstvo na Pôstne obdobie (2012)
Posolstvo na Pôstne obdobie (2011) 
Posolstvo na Pôstne obdobie (2010)
Posolstvo na Pôstne obdobie (2009)
Posolstvo na Pôstne obdobie (2008)
Posolstvo na Pôstne obdobie (2007)
Posolstvo na Pôstne obdobie (2006)


Posolstvo k 21. svetovému dňu chorých (11.2.2013)
Posolstvo k 20. svetovému dňu chorých (11.2.2012)
Posolstvo k 19. svetovému dňu chorých (11.2.2011)
Posolstvo k 18. svetovému dňu chorých (11.2.2010)
Posolstvo k 17. svetovému dňu chorých (11.2.2009)
Posolstvo k 16. svetovému dňu chorých (11.2.2008)
Posolstvo k 15. svetovému dňu chorých (11.2.2007)
Posolstvo k 14. svetovému dňu chorých (11.2.2006)


Posolstvo k svetovému dňu pokoja (1.1.2013)
Posolstvo k svetovému dňu pokoja (1.1.2012) [ePub]
Posolstvo k svetovému dňu pokoja (1.1.2011) [ePub]
Posolstvo k svetovému dňu pokoja (1.1.2010)
Posolstvo k svetovému dňu pokoja (1.1.2009)
Posolstvo k svetovému dňu pokoja (1.1.2008)
Posolstvo k svetovému dňu pokoja (1.1.2007)
Posolstvo k svetovému dňu pokoja (1.1.2006)


Posolstvo k 98. svetovému dňu migrantov a utečencov (2012) [ePub]
Posolstvo k 97. svetovému dňu migrantov a utečencov (2011) [ePub]
Posolstvo k 96. svetovému dňu migrantov a utečencov (2010)
Posolstvo k 95. svetovému dňu migrantov a utečencov (2009)
Posolstvo k 94. svetovému dňu migrantov a utečencov (2008)
Posolstvo k 93. svetovému dňu migrantov a utečencov (2007)
Posolstvo k 92. svetovému dňu migrantov a utečencov (15.1.2006)


Iné diela
Cirkev a škandál sexuálneho zneužívania (11. 4. 2019)
Príhovor Benedikta XVI. k rímskej kúrii (21. 12. 2012)
List Benedikta XVI. Nemeckej biskupskej konferencii v ktorom sa venuje  forme vhodného prekladu konsekračných slov nad kalichom (14. 4. 2012)
Príhovor pri Benedikta XVI. pri udeľovaní „Ceny Josepha Ratzingera“ (2010)
Posolstvo účastníkom 25. medzinárodnej konferencie Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve (15.11.2010) [ePub]
List seminaristom (18.10.2010)
Príhovor o úlohe laikov v politickom spoločenstve (21.5.2010)
Pastiersky list írskym katolíkom (19. 3. 2010)
List k vyhláseniu Roka kňazov pri príležitosti 150. výročia dies natalis Jána Márie Vianneya (16. 6. 2009)
Homília - Zelený štvrtok (13.4.2006)
Krížová cesta v Ríme (Koloseum, 25.3.2005)
Audiencia pre účastníkov kongresu, ktorý zorganizovala Komisia biskupských konferencií Európskej únie (COMECE) (24.3.2007)