Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Dokumenty pápežov

Pavol VI.Encykliky

Ecclesiam suam (6. augusta 1964)
Encyklika, ako má Cirkev plniť svoje poslanie v prítomnosti
Populorum progressio (26. marca 1967)
Encyklika o rozvoji národov
Sacerdotalis caelibatus (24. júna 1967)
Encyklika o kňazskom celibáte
Humanae vitae (25. júla 1968) [hypertextová verzia]
Encyklika o správnom spôsobe regulovania pôrodnosti


Apoštolské konštitúcie

Divinae consortium naturae (15. augusta 1971)
apoštolská konštitúcia o sviatosti birmovania

Indulgentiarum doctrina (1. januára 1967)
apoštolská konštitúcia o revidovaní odpustkov

Apoštolské exhortácie

Marialis Cultus (2. februára 1974)
Apoštolská exhortácia o správnom spôsobe a rozvoji uctievania blahoslavenej Panny Márie
Evangelii nuntiandi (8. decembra 1975)
Apoštolská exhortácia o ohlasovaní evanjelia v dnešnom svete


Apoštolské listy

Antiquae nobilitatis (2. februára 1969)
Apoštolský list na 1100. výročie smrti sv. Cyrila