Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Konferencia biskupov Slovenska na svojom 91. plenárnom zasadaní 23. novembra 2018 ustanovila Komisiu pre prípady sexuálneho zneužívania klerikmi. Jej predsedom je košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. Táto komisia spolupracuje s Kongregáciou pre náuku viery v zmysle uplatňovania jej pokynov a smerníc. Ak ste sa hodnoverne dozvedeli o prípade sexuálneho zneužívania v prostredí Cirkvi, nahláste to, prosíme, na tejto adrese:
 
nahlaseniezneuzivania @ kbs.sk
 
 
Dokumenty, ktoré KBS vydala v tejto súvislosti:
 
Postup v prípadoch sexuálneho zneužívania klerikmi
 
Kódex pastoračného správania

 
Informácie o Centre na ochranu maloletých, ktoré bolo založené 28. februára 2019 pri Teologickej fakulte Katolíckej univerzity:
 
Centrum na ochranu maloletých