Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Miesto Katolíckej cirkvi v postmodernej spoločnosti

(24.2.2016, Bratislava)
 
Účinkovanie Katolíckej cirkvi v Európe je v našich časoch poznačené sekularizáciou a dechristianizáciou. Dalo by sa veľa rozprávať o príčinách súčasného stavu aj o míľnikoch procesu, ktorý k nemu viedol. V rámci prebiehajúcej debaty zorganizovala Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilo-metodskou bohosloveckou fakultou UK v Bratislave a Nadáciou Konrad Adenauer Stiftung dňa 24. februára 2016 v Aule Benedikta XVI. medzinárodnú konferenciu na tému  Miesto Katolíckej cirkvi v postmodernej spoločnosti.  Prišli viacerí zaujímaví hostia;  zvlášť treba oceniť prítomnosť emeritného bolonského arcibiskupa kardinála Carla Caffarru.
 
Milí čitatelia, v rukách držíte zborník z tohto dôležitého podujatia. Jeho obsahom sú prednášky, ktoré prinášajú cenné podnety na premýšľanie, aby sme porozumeli aktuálnej situácií a zároveň spoločne hľadali účinné pastoračné metódy na ceste ohlasovania evanjelia našim súčasníkom.
 
Žiadna doba nebola jednoduchá. Vždy je však možné nachádzať znamenia čias, ktoré sa môžu pre nás stať odrazovým mostíkom k novej nádeji.
 
 
ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.,
výkonný sekretár KBS


-----

Úvodný príhovor
Mons. Stanislav Zvolenský

Cirkev a postmoderný človek
kardinál Carlo Caffarra

Jeden z nás“ - európska federácia za život a ľudskú dôstojnosť
Jaime Oreja

„Soľ zeme“ či „vozová hradba“?
Služba verejnému záujmu a pokušenia Cirkvi v sekularizovaných spoločnostiach
Andreas Püttmann

Rodina podľa Božského Srdca – prorocká úloha katolíckeho sociálneho učenia v dnešnom svete
Mária Hildingssonová