Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
J. E. Mons. Alojz Tkáč

emeritný arcibiskup

   Narodený 2. marca 1934 v Ohradzanoch

Po maturite v Humennom študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a po dvoch rokoch pokračoval v štúdiu na CMBF v Bratislave.

Kňazská vysviacka: 25. júna 1961 (biskup Ambróz Lazík)

1961-1963 kaplán Zborov
1963-1964 základná vojenská služba
1964-1975 archivár BÚ Košice
1975-1983 bez štátneho súhlasu, mimo pastorácie, pracuje ako vodič električky a lesný robotník
1983-1990 správca farnosti Červenica
1990 14.02. menovaný za biskupa

Biskupská vysviacka: 17. marca 1990 v Košiciach

1995 31. marca bol menovaný za košického arcibiskupa, metropolitu
1995 2. júla Ján Pavol II. mu odovzdal pálium

Emeritný arcibiskup: 10. júla 2010