Organizácie zriadené KBS


Kanet, n. o. 

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.

Katolícka univerzita
 
Slovenská katolícka charita
 
Cirkevná servisná spoločnosť

Katolícke biblické dielo

Sapientia

PRE LUMEN n.o.

Diakonia Hnutia Svetlo Život na Slovensku