Konferencia biskupov Slovenska na svojom 91. plenárnom zasadaní 23. novembra 2018 ustanovila Komisiu pre prípady sexuálneho zneužívania klerikmi. Jej predsedom je košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. Táto komisia spolupracuje s Kongregáciou pre náuku viery v zmysle uplatňovania jej pokynov a smerníc. Ak ste sa hodnoverne dozvedeli o prípade sexuálneho zneužívania v prostredí Cirkvi, nahláste to, prosíme, na tejto adrese:
 
nahlaseniezneuzivania @ kbs.sk
 
 
Dokumenty, ktoré KBS vydala v tejto súvislosti:
 
Postup v prípadoch sexuálneho zneužívania klerikmi
 
Kódex pastoračného správania

 
Informácie o Centre na ochranu maloletých, ktoré bolo založené 28. februára 2019 pri Teologickej fakulte Katolíckej univerzity:
 
Centrum na ochranu maloletých