Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
John S. Pažak, CSsR
 
biskup gréckokatolíckej Eparchie Presvätej Bohorodičky Ochrankyne vo Phoenixe, Arizona (USA) apoštolský administrátor sede vacante Torontskej eparchie sv. Cyrila a Metoda pre gréckokatolíckych Slovákov v Kanade
 
John Stephen Pažak sa narodil 13. augusta 1946 v meste Gary (štát Indiana, USA) ako najstaršie dieťa Johanny (rodenej Henessy) a Stephena Pažaka. Matka bola írskeho pôvodu zatiaľ čo otec pochádzal zo Slovenska, z okresu Humenné. John bol najstarším zo siedmych detí. 
 
Vstúpil do Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa (Yorktonská provincia redemptoristov východného obradu) a 14. septembra 1965 zložil prvé sľuby. Navštevoval školy v Suffield, Connecticut a v Ottawe (provincia Ontario, Kanada). 
 
Za kňaza bol vysvätený 27. augusta 1972.
 
Ako rehoľný kňaz pôsobil vo viacerých farnostiach v Kanade a v USA: Saints Peter & Paul  v Saskatoon; v St. Vladimir´s College v Roblin (provincia Manitoba), St. Mary´s vo Willkes-Barre, Pennsylvania, St. Joseph´s vo Winnipegu.
 
V rámci rehole vykonával viacero služieb: zodpovedný za pastoráciu povolaní, riaditeľ formačného domu, provinciálny vikár yorkonskej provincie redemptoristov. Počas pôsobenia v ukrajinskej gréckokatolíckej eparchii Saskatoon bol konzultorom a členom presbyterskej rady.
 
Ako člen rehole redemptoristov tiež chodil dávať ľudové misie a duchovné cvičenia.
Pápež Ján Pavol II. ho 2. decembra 2000 vymenoval za v poradí druhého biskupa Torontskej eparchie sv. Cyril a Metoda pre slovenských gréckokatolíkov v Kanade.
 
Biskupská vysviacka Johna Pažaka CSsR sa konala 14. februára 2001 v katedrálnom chráme Premenenia Pána v Unionville (Ontario); hlavným svätiteľom bol arcibiskup metropolita Michael Bzdel CSsR, spolusvätiteľmi boli biskupi Milan Chautur CSsR a Basil Schott OFM.
 
Biskupské heslo: Pripravte cestu Pánovi
 
20. júla 2016 – intronizácia za eparchu Phoenixu