J. E. Mons. Milan Šášik CM

mukačevský eparchiálny biskup, Užhorod


Mons. Sasik

 
V utorok 12. novembra 2002 Apoštolská nunciatúra na Ukrajine uverejnila rozhodnutia Svätého Otca Jána Pavla II., ktoré urobil v súvislosti s Mukačevskou eparchiou Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi a to:
prijal abdikáciu  z úradu sídelného biskupa Mukačevskej eparchie byzantského obradu Mons. Ivana Semediho, zhodne s kánonom 210 §1( vek 75 rokov) Kódexu Kánonov Východných Cirkvi (CCEO);
prijal abdikáciu zo záväzkov pomocného biskupa Mukačevskej eparchie byzantského obradu Mons. Ivana Margityča, zhodne s kánonom 210 §1 CCEO;
menoval Apoštolským administrátorom  ad nutum Sancte Sedis  (do rozhodnutia Svätého Stolca) Mukačevskej eparchie byzantského obradu Mons. Milana Šašika CM, ktorý bol dovtedy farárom v Perečine v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny.

Mons. Milan ŠAŠIK sa narodil 17. septembra 1952 v Lehote – Slovenská republika. Po ukončení základnej a strednej školy, od roku 1971 do 1976 bol poslucháčom Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 31. júla 1971 vstúpil do Misijnej Kongregácie otcov lazaristov; 27. septembra 1973 prijal večné sľuby. Za kňaza bol vysvätený 6. júna 1976. V ďalších rokoch vykonával dušpastiersku  činnosť, spočiatku ako kaplán, neskôr ako správca farnosti. S povolením Svätej Stolice slúžil o. Milan Šašik v dvoch obradoch - byzantskom ( gréckokatolíckom) i latinskom (rímskokatolíckom). Od roku 1990 do 1992 študoval v Pápežskom teologickom inštitúte Teresianum v Ríme, kde dosiahol stupeň magistra. Od 5. októbra 1992 do 7. júla 1998 pracoval na Apoštolskej nunciatúre na Ukrajine. Potom bol jeden rok riaditeľom noviciátu v Kongregácii otcov lazaristov na Slovensku. V auguste roku 2000 sa vrátil na Ukrajinu a stal sa farárom v Perečine. Okrem materinskej slovenčiny ovláda ukrajinský, taliansky, český, ruský a poľský jazyk. Biskupsku vysviacku prijal z ruk papeza Jana Pavla II. v Bazilike sv. Petra vo Vatikane dna 6.1.2003.
(TK UGKC)

17. marca 2010 bol povýšený pápežom Benediktom XVI. na eparchiálneho biskupa Mukačevskej eparchie byzantského obradu.

Zomrel 14. júla 2020.