J. E. Mons. Dominik HrušovskýNarodil sa 1.6.1926 vo Veľkej Mani, dnes Maňa, okr. Nové Zámky.
Po maturite r. 1945 sa prihlásil za klerika do trnavského seminára. Najprv začal študovať na bohosloveckej fakulte v Bratislave, r. 1946 ho ako nadaného študenta poslal biskup P. Jantausch na bohoslovecké štúdia do Ríma, kde navštevoval Lateránsku univerzitu. Po prevzatí moci v republike komunistami sa už na Slovensko nevrátil.

Kňazskú vysviacku prijal 23.12.1950.

Vykonával pastoračnú službu v severnom Taliansku, potom pôsobil ako profesor dogmatickej teológie, v rokoch 1955-1959prednášal filozofiu a potom dogmatiku. V r. 1962-1966 pôsobil ako člen slovenskej katolíckej misie v Paríži. Od. R. 1966 pôsobil v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme, 1.3.1973 sa stal jeho rektorom. V tejto funkcii zostal až do 31.12.1992. súčasne pracoval ako výkonný redaktor časopisu Slovenské hlasy z Ríma. Vzhľadom na bohaté skúsenosti so Slovákmi mimo vlasti ho Svätá stolica 17.6.1975 vymenovala za vedúceho duchovnej služby pre Slovákov v zahraničí. K jeho 50-ročnému jubileu ho pápež Pavol VI. povýšil na pápežského preláta. Dňa 18.12.1982 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za titulárneho biskupa tubijského; biskupskú vysviacku prijal v Ríme z jeho rúk 6.1.1983. Pád komunistického režimu r. 1989 priniesol obrat v jeho živote. Dňa 24.9.1992 ho vymenovali za pomocného biskupa Trnavskej arcidiecézy, s osobitným pastoračným povolením pre hlavné mesto Slovenska – Bratislavu, 17.12.1992 bol slávnostne ustanovený za auxiliára a vikára Trnavskej arcidiecézy pre Bratislavu. Na prvom zasadaní samostatnej Konferencie biskupov Slovenska bol 4.4.1993 zvolený za generálneho tajomníka KBS a predsedu Komisie pre Slovákov v zahraničí. Dňa 15.4.1996 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za apoštolského nuncia v Bielorusku a súčasne ho povýšil na arcibiskupa.
Od júla 2007 žije v rodisku, Maňa, okr. Nové Zamky.

Zomrel dňa 27. júla 2016 v Nitre.