Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
J. E. Mons. Dominik Tóth

emeritný biskup


     Narodený 3. augusta 1925, Šurany

Kňazská vysviacka: 12. júna 1949

1949-1952 kaplán Komárno
1952-1964 ceremonár biskupského úradu Trnava
1964-1968 správca farnosti Plavecký Peter
1968-1970 správca farnosti Levice
1970-1973 správca farnosti Dunajská Lužná
1973-1977 bez štátneho súhlasu, mimo pastorácie
1977-1981 kaplán Vráble
1981-1989 správca farnosti Dolný Piar
od roku 1989 generálny vikár Trnava
1990 17. marec vyvolený za titulárneho biskupa ubabského

Biskupská vysviacka: 16. apríl 1990

2. apríla 2004 odchod na odpočinok

Zomrel dňa 16. mája 2015