J. E. Mons. Eduard Kojnok

rožňavský biskup

  


Narodený 14. augusta 1933 vo Veľkej Suchej

Kňazská vysviacka: 10. júna 1956

1956-1956 kaplán Breznička
1956-1958 základná vojenská služba
1958-1960 kaplán Smolník
1960-1961 kaplán Veľká nad Ipľom
1961-1964 kaplán Hodejov
1964-1967 kaplán Smolník
1967-1968 špirituál kňazského seminára v Bratislave
1968-1970 kaplán Hnúšťa, Lučenec, Hnúšťa
1970-1977 kaplán Jaklovce
1977-1982 správca farnosti Dolná Strehová
1982-1990 správca farnosti Gemerská Poloma
1990 menovaný za administrátora diecézy


Biskupská vysviacka: 18. marca 1990
 
27.12.2008 emeritný biskup

Zomrel 27.10.2011