J. E. Mons. Eugen Kočiš

  emeritný pomocný biskup pražského exarchátu, titulárny biskup abrittský

 

Narodil sa 25. júna 1926 v Pozdišovciach pri Michalovciach. Od roku 1946 študoval na Vysokej bohosloveckej škole v Prešove. 1. januára 1951 neverejne prijal kňazskú vysviacku v nemocničnej kaplnke v Rožňave ako neženatý gréckokatolík z rúk rožňavského rímskokatolíckeho biskupa Róberta Pobožného, pretože gréckokatolícki biskupi bl. Pavol Gojdič a bl. Vasiľ Hopko už boli internovaní. Gréckokatolícka cirkev bola v tom čase postavená mimo zákona. Svoje povolanie nemohol vykonávať a manuálne pracoval ako drevorubač a baník v Čechách a na Morave. V roku 1955 po tom ako pracoval v pekárni vo Vranove nad Topľou sa ukrýval skoro dva roky v Ložíne na Zemplíne, lebo mu hrozilo zatknutie pre tajnú dušpastiersku činnosť. ŠTB a jej spolupracovníci ho však predsa vypátrali a po súdnych procesoch v Prešove a na Pankráci v Prahe bol odsúdený na štyri roky, z ktorých si dva odsedel. Ako väzeň opäť pracoval ako baník v Podkrkonoší. Keďže ako vedľajší trest mal zákaz pobytu vo Východoslovenskom kraji, aj po prepustení z väzenia musel ostať v Čechách, kde až do roku 1968 pracoval ako kopáč na stavbách plynovodu. V januári 1968 po politických zmenách, ešte pred obnovením činnosti gréckokatolíckej cirkvi pomáhal biskupovi bl. Vasiľovi Hopkovi v Oseku u Duchcova, kde bol blažený biskup – mučeník nedobrovoľne internovaný komunistickou mocou V júni roku 1968 po obnovení činnosti Gréckokatolíckej cirkvi sa zapojil do aktívnej pastoračnej práce. Od roku 1969 až do roku 1990 bol veľmi blízkym spolupracovníkom ordinára Mons. Jána Hirku ako aktuár a ceremoniár na biskupskom úrade v Prešove. Potom bol farárom v ďurďoši vo vranovskom regióne. V roku 1993 sa stal riaditeľom vikariátu pre gréckokatolíkov v Českej republike. V roku 1996 od ustanovenia Apoštolského exarchátu v Prahe bol jeho protosynkelom - generálnym vikárom. Pracoval po boku prvého pražského apoštolského exarchu vladyku Ivana Ljavinca. V marci 2002 ho Svätý Otec Ján Pavol II. menoval pápežským prelátom za jeho zásluhy a obetavú prácu pre Gréckokatolícku cirkev. Od mája roku 2003, od intronizácie vladyku Ladislava Hučka, apoštolského exarchu pre Českú republiku bol jeho synkel – biskupský vikár.
24. apríla 2004 vo Vatikáne bolo oficiálne oznámené rozhodnutie Svätého Otca Jána Pavla II. povýšiť do hodnosti titulárneho biskupa abrittského Mons. Jána Eugena Kočiša, pápežského preláta a dovtedajšieho protosynkela Apoštolského exarchátu pre katolíkov byzantského obradu – gréckokatolíkov v Českej republike. Jeho konsekrácia na biskupa bola 3.decembra 1967, ako uvádza Annuario Pontificio.
15. mája 2004 prijal biskupskú vysviacku "sub conditione" v Katedrále sv. Klimenta v Prahe z rúk vladyku Georga Dzudzara, apoštolského exarchu pre Srbsko a Čiernu Horu. Spolusvätiteľmi boli otcovia biskupi Ján Babjak, prešovský eparcha a Ladislav Hučko, pražský apoštolský exarcha. Od 7. októbra 2006 je emeritným biskupom. Vladyka Ján Eugen je horlivý a príkladný nástupca apoštolov, zakladajúci člen Spolku sv. Cyrila a Metoda.

Zomrel dňa 4. decembra 2019 v Prešove.