J. E. Mons. František Tondra

emeritný spišský biskup


     Narodený 4. júna 1936, Spišské Vlachy

1957 maturoval na jedenásťročnej strednej škole v Spišskej Novej Vsi
1957-1962 štúdium na RK CMBF v Bratislave, kde v roku
1978 získal doktorát z teológie a v roku
1993 sa habilitoval
1997 menovaný za profesora v odbore teológia prezidentom SR, na základe odporúčania vedeckej rady RK CMBF UK v Bratislave

Kňazská vysviacka: 1. júla 1962

1962-1963 kaplán Levoča
1963-1969 správca farnosti Hnilec
1969-1978 správca farnosti Zázrivá
1978-1983 asistent CMBF v Bratislave
1983-1987 správca farnosti Tvrdošín
1987-1989 správca farnosti, od r. 1989 dekan Levoča
1989 26. júla menovaný za biskupa

Biskupská vysviacka: 9. septembra1989 v Spišskom Podhradí - Sp. Kapitule

Konzultor Kongregácie pre semináre a katolícku výchovu Apoštolskej Stolice vo Vatikáne

Profesor morálnej teológie na Teologickom inštitúte RK CMBF UK v Spišskom Podhradí
člen redakčnej rady Katolíckych novín.
Predseda Konferencie biskupov Slovenska (od 31.8.2000, opäť zvolený 3.10.2006)

4. augusta 2011 - emeritný biskup

3. mája 2012 - úmrtie