Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
J. Em. Ján Chryzostom kardinál Korec

nitriansky biskup


 


Narodený 22. januára 1924 v Bošanoch

1939 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej.
1939-1950 študoval filozofiu a teológiu v Ružomberku, v Trnave a v Brne.
1950 po likvidácii kláštorov bol internovaný v Jasove, Podolínci a Pezinku, odišiel do civilného života.

Kňazská vysviacka: 1. októbra 1950 (tajná vysviacka)

Biskupská vysviacka: 24. augusta 1951 (tajne, biskup Pavol Hnilica. Konsekrácia sa uskutočnila na základe rozsiahlych fakúlt sv. otca Pia XII. pre naše krajiny.)

Do roku 1960 pracoval ako robotník, tajne vykonával biskupskú službu.
1960 11. marca bol odsúdený pre vlastizradu na 12 rokov, bol uväznený v Prahe na Pankráci, Ruzyni a Valdiciach.
1968 po prepustení z väzenia sa opäť zapája do obnovy náboženského života
1969 na audiencii u pápeža Pavla VI. dostal biskupské insignie. Po návrate do vlasti naďalej pracuje ako robotník, naposledy ako opravár výťahov v Bratislave Petržalke.
1990-1990 rektor Kňazského seminára v Bratislave
1990 menovaný za nitrianskeho diecézneho biskupa
1991 vymenovaný za kardinála

1986 Legum doctor University Notre Dame - Indiana, USA
1992 Doctor of Humane Letters Honoris Causa Sacred Heart University Conecticut, mesto Bridgeport, USA
1993 vyznamenanie Francúzskej republiky
1993 Doctor of Humane Letters The Catholic University of America - Washington, USA
1999 štátne vyznamenanie Rad Andreja Hlinku I. triedy

15. júna 2005 - apoštolský administrátor nitrianskej diecézy

16. júla 2005 - emeritný biskup

Najznámejšie diela:
O pôvode človeka 1949, O kompetencii vied, Nad vznikom a vývojom života 1971, Záchrana v Kristovi 1982, Úvahy o človeku 1986, Vo svetle blahozvesti 1985, Kristov kňaz, O poslaní kňaza, Cirkev uprostred problémov, Cirkev v rozvoji - všetky 1987.
duchovná literatúra: Rok nad Posolstvom, Jánovo svedectvo, Nad Lukášovým evanjeliom, Ste svetlo sveta, Ježiš zďaleka i zblízka, Nad Starým zákonom, S úctou voči dejinám, Zápas Cirkvi od osvietenstva...
Trojzväzkové dielo zaoberajúce sa ťažkým obdobím Cirkvi na Slovensku - Od barbarskej noci bolo preložené do poľštiny, taliančiny, nemčiny, angličtiny a francúzštiny. Veľká časť diel kardinála Korca počas bývalého režimu vyšla v samizdatoch a niektoré rukopisy sa dostali do zahraničia a vyšli knižne v Kanade u slovenských jezuitov v Cambridge, v Ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme, v Rakúsku a v Poľsku.

Zomrel dňa 24. októbra 2015 v Nitre.