J. E. Mons. Ján Hirka

emeritný biskup


   Narodený 16. novembra 1923 v Abranovciach

Študoval na Vysokej škole bohosloveckej v Prešove, neskôr na Teologickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe.

Kňazská vysviacka: 31. júna 1949 (biskup Vasiľ Hopko)

1949-1950 kaplán Ľutina
1950 po násilnej likvidácii Gréckokatolíckej cirkvi je mimo pastorácie, pracuje ako stavebný robotník v Trenčíne.
1952 zatknutý a odsúdený na tri roky väzenia. Po amnestii pracoval ako robotník v Brezne.
1955 opäť zatknutý, Najvyšším súdom v Prahe odsúdený na dva a pol roka väzenia a nútené práce v uhoľných baniach v Rtyni a Podkrkonoší
1958 po prepustení na slobodu znovu pracuje ako robotník v Brezne
1968 správca farnosti, dekan Prešov
1968 obnovenie Gréckokatolíckej cirkvi v Československu, menovaný Pavlom VI. za administrátora diecézy, štátny súhlas na vykonávanie tejto funkcie dostal až v roku 1969.
1978 menovaný za pápežského preláta
1989 21. decembra menovaný za biskupa

Biskupská vysviacka: 17. februára 1990 (Jozef kardinál Tomko)

11. 12. 2002 - emeritný biskup

Zomrel 10. apríla 2014