J. E. Mons. Jozef Viktor Adamec

 
Mons. Adamec

 
Narodil sa 13.8.1935 v meste Bannister v Michigane, USA, ako syn slovenských rodičov, ktorí sa do USA vysťahovali z Trenčianskej župy. Základnú a vyššiu školu absolvoval v rodnom meste, univerzitné štúdium začal na Michigan State University (1953-1955). Potom odišiel do kolégia Nepomucenum v Ríme, kde bol vtedy vicerektorom terajší kardinál Jozef Tomko. Teológiu študoval na Lateránskej univerzite (1955-1960), s úmyslom pôsobiť ako kňaz v postkomunistickom Slovensku.

Za kňaza ho vysvätili 3.7.1960 a inkardinovali do Nitrianskej diecézy. Keďže na Slovensko nemohol odísť, vrátil sa do USA. R. 1965 ho vymenovali za cirkevného notára, v r. 1969-1971 bol tajomníkom biskupa, do r. 1977 riaditeľom biskupskej kancelárie v Saginawe. Dňa 17.3.1987 ho vymenovali za biskupa diecézy Altoona-Johnstown.

Jeho biskupská vysviacka 20.5.1987 bola sviatočným dňom celej slovenskej emigrácie v Amerike. Hlavným svätiteľom bol kardinál Jozef Tomko. Okrem zodpovednosti za diecézu zastupuje záujmy americko – slovenských katolíkov v Biskupskej konferencii USA. R. 1973 sa  stal predsedom Združenia slovenských katolíkov. Po prijatí biskupskej hodnosti v roku 1987 sa vzdal predsedníctva Združenia slovenských katolíkov. V súčasnosti je predsedom Konferencie slovenského kléru v USA.

Zomrel v stredu 20. marca 2019