J. E. Mons. Jozef Zlatňanský

 


Erb Mons. ZlatnanskyNarodil sa 13.3.1927 v Topolčiankach.

Ľudovú školu navštevoval v rodnej obci, gymnázium v Zlatých Moravciach. Teológiu začal štidovať v Bratislave (1946-1947) a v štúdiu pokračoval na Lateránskej univerzite v Ríme (1947-1952), kde ho 22.12.1951 vysvätili za kňaza. ďalším štúdiom dosiahol doktorát teológie na Pápežskej lateránskej univerzite v r. 1955a licenciát zo sociálnych vied na Pápežskej gregoriánskej univerzite r. 1959. v r. 1961-1964 bol profesorom filozofie v Pápežskom regionálnom seminári v Catanzare, potom do r. 1966 pracovníkom Sekretariátu vieroučnej komisie II. Vatikánskeho koncilu. V r. 1966-1969 pracoval v Kongregácii pre vieroučné otázky. 4.2.1981 ho Svätý Otec poctil hodnosťou pápežského preláta. R. 1984 bol vymenovaný za subsekretára Kongregácie a 11.6.1997 za sekretára Stálej interdikateriálnej komisie pre východnú Európu. Zároveň sa stal titulárnym biskupom diecézy Montefiascone; jeho biskupská vysviacka sa konala v Topoľčiankach 20.7.1997. Popri náročnej a zodpovednej práci v Kongregácii vykonal cenné služby prenasledovanej katolíckej Cirkvi na Slovensku, najmä v oblasti tlačového apoštolátu. Ako zodpovedný redaktor urobil v spolupráci s inými odborníkmi revíziu slovenského prekladu Katechizmu Katolíckej cirkvi. Od júna 2004 je na penzii.

Zomrel 11. februára 2017 v Nitre.