J. E. Mons. Rudolf Baláž

banskobystrický biskup


 

Narodený 20. novembra 1940 v Nevoľnom


1958-1963 študoval na RK CMBF v Bratislave.

Napriek dobrým študijným výsledkom mu ani po opakovaných žiadostiach nebolo umožnené ďalšie štúdium.

Kňazská vysviacka: 23. júna 1963

1963-1965 kaplán Brezno
1965-1967 kaplán Krupina
1967-1968 kaplán Vrútky, Kláštor pod Znievom, Vrícko
1968-1970 aktuár BÚ Banská Bystrica
1970-1971 správca farnosti Pitelová
1971-1982 bez štátneho súhlasu, mimo pastorácie, pracuje ako traktorista JRD, neskôr vodič nákladného auta.
1982-1990 správca farnosti Turčiansky Peter
1990 14. februára menovaný za biskupa

Biskupská vysviacka: 19. marca 1990 v Banskej Bystrici

Od roku 1994 do 31.8.2000 predseda Konferencie biskupov Slovenska.
Od 16.9.2003 podpredseda Konferencie biskupov Slovenska

Zomrel 27. júla 2011.