J. E. Mons. Štefan VrablecMons. Stefan Vrablec - erb     Mons. Stefan VrablecNarodený 21. februára 1925 v Závode

Maturoval na Gymnáziu v Trnave – 1945
Študoval na Lateránskej univerzite v Ríme, kde v roku 1951 dosiahol licenciát a v roku 1956 doktorát z teológie. V štúdiu pokračoval na Inštitúte špirituality na Gregoriánskej univerzite v Ríme (1963)

Kňazská vysviacka: 23. decembra 1950

1951-1955 kaplán v Cesio Maggiore (Belluno – Taliansko)
1955-1957 správca farnosti v Goima di Zoldo (Belluno – Taliansko)
1957-1963 špirituál v krajskom seminári v Chieti
1964-1967 špirituál v krajskom seminári v Assisi
1967-1993 redaktor v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme
1993-1998 riaditeľ Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme
1998 19. júna menovaný za titulárneho biskupa Tasbaltského a pomocného biskupa bratislavsko-trnavskej arcidiecézy

Biskupská vysviacka: 26. júla 1998 (apoštolský nuncius Luigi Dossena,Šaštín)

2. mája 2004 - odchod na odpočinok

Zakladateľ a redaktor časopisu Slovenský kňaz (1959) potom Diakonia (1972)
Zakladateľ a redaktor časopisu Magnifikat (1975)
Publikácie: Posviacka chrámu 1963, Je niekto z vás chorý? 1974, V sedmobrežnom kruhu Ríma 1975, Drahé rehoľné sestry 1984, Od srdca k Srdcu 1985

Zomrel 1. septembra 2017 v Nitre