Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Plenárne zasadanie KBS 10.- 11. októbra 2022 (103)

V dňoch 10. a 11. októbra sa všetci slovenskí biskupi, členovia KBS, zišli v Badíne na 103. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska. 
 
Úvodnej časti sa zúčastnil Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku, v ktorej sa s biskupmi a s delegátmi diecéznych synodálnych tímov zhodnotili za prítomnosti podsekretára Synody biskupov Mons. Luisa Marína de San Martína diecéznu fázu synody na Slovensku a jej možné pokračovanie.
 
Biskupi vyhodnotili ostatné aktivity biskupskej konferencie a aktuálnu situáciu. Rada pre rodinu predstavila dokument Katechumenátne itineráre pre manželov, ktorý načrtáva cesty sprevádzania mladých, snúbencov i manželov v prvých rokoch manželstva, manželov v kríze, ako i sprevádzanie rozvedených.
 
Komisia pre ochranu maloletých v Cirkvi predstavila kurz Safeguarding (sejfgarding) a Prevetívneho školenia, ktorý je určený pre klerikov i laických spolupracovníkov. Biskupi následne odsúhlasili Novú smernicu o postupoch pri sexuálnych zneužívania maloletých v Cirkvi, ktorá predstavuje faktory, ktoré určujú výklad pojmov, prevetívne opatrenia, spôsob nahlásenia zneužívania ako i prebežného vyšetrovania a spôsob spolupráce s civilnými autoritami. Smernica vyšla na základe podkladov z Ríma a konzultáciou s Nemeckou, Talianskou a Českou biskupskou konferenciou.
 
Biskupi sa venovali i formám pomoci trpiacim vojnovým konfliktom na Ukrajine, a na Blízkom východe. Zároveň schválili projekty, ktoré zahŕňajú integráciu, vzdelávanie a dlhodobú pomoc trpiacim.  Hovorili tiež o činnosti Slovenskej katolíckej charity a novo zriadených centrách pomoci.
 
Počas svojho zasadania preberali presonálne obsadenie viacerých pastoračných úradov. Hovorili aj návrhu možnej spolupráce pri starostlivosti o prepustených väzňov v rámci národného projektu Šanca na návrat a prevencii zneužívania starých ľudí.  Debatovali aj o riešení záťaže energetických výdavkov na farách a sociálnych dopadoch energetickej krízy na spoločnosť.

_____

Vyhlásenie KBS k 60. výročiu otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu