Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Ženské rehole


Subjekty so sídlom generálneho vedenia na Slovensku

Generalát Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského
Syslia č. 10, 821 05 Bratislava
tel.: 02/43 63 25 98
tel./fax: 02/43 42 23 41
e-mail: generalatsk@gmail.com
web: www.frantiskanky.sk
 
Generalát Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok
Do Dielca 52, 034 01 Ružomberok
tel.: 044/ 43 23 301, 0917 452 514
e-mail: ignaciahrinova@gmail.com
 
Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy
Parková 27, 821 05 Bratislava 2
tel./fax: 02/43 41 51 45
e-mail: generalat@dominikanky.sk
 
Kongregácia sestier premonštrátok
Kapitulská 24, 917 01 Trnava
tel.: 033/55 11 186
e-mail: generalat@premonstratky.sk 
 
Rehoľa svätej Alžbety
Špitálska 21, 812 32 Bratislava 1
tel.: 02/32 24 96 71, 02/32 24 96 30 – vrátnica, 0905 624 902
fax: 02/3224 9663
e-mail: alzbetinky@ousa.sk 
 
Subjekty so sídlom provinciálneho vedenia na Slovensku
 
Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
Oravská 10, 949 01 Nitra
tel.: 037/69 20 600
fax: 037/65 58 302 
e-mail: sekretariat@vincentky.sk 
 
Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa
Zimná 66, 052 01 Spišská Nová Ves
tel./fax: 053/44 11 934
pridružení laici: Duchovná rodina Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa
 
Kongregácia Milosrdných sestier svätého Kríža – Slovenská provincia
Ružová 4, 917 02 Trnava 
tel./fax: 033/55 36 365
e-mail: srbenjamina@stonline.sk
 
Congregatio Jesu, Slovenská provincia
Liptovská 35, 821 09 Bratislava 2
tel.: 02/53 41 36 90
fax: 02/53 41 69 82
 
Kongregácia školských sestier sv. Františka, Slovenská provincia
J. M. Hurbana 44, 010 01 Žilina 1
tel./fax: 041/56 40 862, 0904 738 556
e-mail: provinciaosf@gmail.com
pridružení laici: Pridružení členovia Školských sestier tretieho rehoľného rádu
 
Kongregácia Dcér sv. Františka Assiského – Slovenská provincia
Včelárska 8, 821 05 Bratislava
tel./fax: 02/43 63 08 27 
e-mail: provincialat@frantiskanky.sk
 
Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok 
Vrícko 195, 038 31 Vrícko
tel.: 043/49 01 702-3 
fax: 043/49 33 747
e-mail: satmarky@satmarky.sk
pridružení laici: Rodina Nepoškvrnenej
 
Kongregácia školských sestier de Notre Dame
Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/77 13 862
e-mail: sestrynd@gmail.com
 
Kongregácia sestier premonštrátok, Slovenská provincia
P. Jantauscha 13, Kláštor Pia XI., 922 03 Vrbové
tel./fax: 033/77 92 689
e-mail:
web: www.premonstratky.sk
 
Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, Slovenská provincia 
Jakubovo nám. 5, 811 09 Bratislava 1
tel./fax: 02/52 92 68 17
e-mail: spasitelky@spasitelky.sk
 
Inštitút Dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
tel./fax: 02/63 81 49 55
e-mail: slkfma@nextra.sk
 
Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia
Uršulínska 3, 811 01 Bratislava 1
tel./fax: 02/54 43 48 30
e-mail: ursuline@isternet.sk
 
Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého
Novozámocká 302, 951 12 Ivanka pri Nitre
tel.: 037/65 60 341, 037/65 64 312 – vrátnica
tel./fax: 037/65 64 684
e-mail: provinc@ssps.sk
 
Kongregácia Dcér Božskej Lásky
Halenárska 8, 917 01 Trnava 1
tel.: 033/55 15 304
tel./fax: 033/55 15 305
e-mail: provincialatfdc@gmail.com
pridružení laici: Rodina Božskej lásky – asociovaní členovia FDC
 
Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie
Sládkovičova 22, 080 01 Prešov
tel./fax: 051/77 33 326, 051/77 32 629
e-mail: ssnpm@stonline.sk
 
Spoločnosť sociálnych sestier 
Masarykova 19, 040 01 Košice 1
tel./fax: 055/62 23 882
e-mail: socialnesestry@gmail.com
pridružení laici: Pridružení členovia Spoločnosti sociálnych sestier
 
Rád sestier sv. Bazila Veľkého v SR
Narcisová 1, 080 01 Prešov
tel.: 051/77 18 054
fax: 051/77 13 692
e-mail:
web: www.bazilianky.wbl.sk
pridružení laici: Spoločníci sestier Baziliánok
 
Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame 
Jesenského 4, 811 02 BRATISLAVA
tel.: 02/54 43 28 46
fax: 02/54 64 71 37
e-mail: tarziciand@gmail.com, kanonisky.nd@gmail.com
 
Viceprovincia sv. Cyrila a Metoda sestier Rádu svätého Bazila Veľkého na Slovensku
Albínovska 1010, 078 01 Sečovce
tel./fax: 056/67 82 748
e-mail: viceprovincia99@gmail.com
 
Slovenská provincia Kongregácie sestier svätého Cyrila a Metoda 
Jašíkova 219, 023 54 Turzovka
tel.:041/43 53 517, 0915 833 679
fax: 041/43 52 476
e-mail: scmbenedikta@gmail.com
 
Kongregácia sestier Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho
Krajinská cesta 22, 821 07 Bratislava 214
tel.: 02/43 29 48 03
e-mail: cscblava@gmail.com
pridružení laici: Laické spoločenstvo tešiteľov a tešiteliek BSJ
 
Kongregácia Notre Dame, Kanonistky sv. Augustína 
Belinského 16, 851 01 Bratislava
tel.: 02/6224 1475
e-mail: cndslovakia@gmail.com
 
Milosrdné sestry Panny Márie Jeruzalemskej 
Sv. Cyrila a Metoda 2828/16, 955 01 Topoľčany
tel.: 0903 832 074
e-mail: sr.petra@atlas.sk
 
Subjekty so sídlom provinciálneho vedenia mimo Slovenska
(napr. s regionálnou predstavenou na Slovensku)
 
Fraternita malých sestier Ježišových 
Mierová 97, 821 05 Bratislava
tel.: 02/43 41 43 93
e-mail: msjba@centrum.sk
 
Kongregácia sestier Služobníčok Najsvätejšej Panny Márie Nepoškvrnene počatej 
Nábr. Jána Pavla II. 2, 059 21 Svit
tel.: 052/77 55 737, 0907 546 551
e-mail: sluzobnicky@gmail.com
 
Kongregácia Sestier Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, III. rádu sv. Františka z Assisi
Povstalecká 30, 059 71 Ľubica
tel.: 052/45 66 237
e-mail: snppm@zoznam.sk
 
Kongregácia Sestier Matky Božieho Milosrdenstva 
Nižný Hrušov 41, 094 22 Nižný Hrušov
tel./fax: 057/44 83 166
e-mail: hrusov@milosrdenstvo.sk
 
Kongregácia sestier Panny Márie Útechy
Stračia cesta 38, 949 01 Nitra
tel.: 037/74 10 488
e-mail:
 
Sestry Apoštolátu sv. Františka
Pri Strelnici 36 949 01 Nitra
tel.: 037/73 33 373, 0902 135 324, 0905 122 705
e-mail: sestryapostolatu@centrum.sk
 
Kongregácia sestier Terciárskych Kapucínok Svätej Rodiny
Jesenského 33, 960 01 Zvolen 1
tel.: 045/53 31 108
e-mail: terkap@gmail.com
 
Inštitút sestier kapucínok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Pri potoku 45/3, 906 38 Rohožník
tel.: 034/65 88 310, 0904 897 395
e-mail: kapucinky.nsj@gmail.com
 
Kongregácia sestier Najsvätejšieho Mena Ježiš pod ochranou Panny Márie pomocnice kresťanov 
Tehelná 7, 917 01 Trnava 1
tel.: 033/55 14 425
e-mail: mwecl@post.sk
 
Sestry Božského Spasiteľa – Salvatoriánky 
Pod Vinicami 27A, 811 02 Bratislava
tel.: 02/54 41 03 82
e-mail: denisailen@gmx.at
 
Misijné sestry Kráľovnej Apoštolov
Rázusova 815/44. 949 01 Nitra
tel.: 037/77 22 054
e-mail: joicy153@gmail.com
 
Kongregácia sestier Karmelitánok Dieťaťa Ježiša
Východná 6, 949 01 Nitra
tel.: 037/64 23 922, 0903 982 546
e-mail: karmeldj@gmail.com
 
Autonómne kláštory na Slovensku
 
Rád bosých karmelitánok preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel
Jána Pavla II. 7, 040 23 Košice
tel.: 055/64 31 765
e-mail: karmel.kosice@slovanet.sk
 
Kláštor sestier bosých karmelitánok preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel 
Jána Pavla II. 1, 962 12 Detva
tel.: 045/2901 501
e-mail: karmel.detva@gmail.com
 
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristky rímskokatolíckeho obradu)
Kláštorná 4, 060 01 Kežmarok
tel.: 052/45 22 181, 0908 644 234
e-mail: redemptoristky@redemptoristky.sk
 
Rád klarisiek kapucínok na Slovensku 
Kopernica 98, 967 01 Kremnica
tel./fax: 045/67 55 630
e-mail: rkk@zv.psg.sk
 
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa  (Sestry redemptoristky) (gr.-kat.)
Kláštorná 1503, 093 03 Vranov nad Topľou
tel.: 0917 350 237, 0902 072 128
e-mail: ossrgrkat@wmx.sk
 
Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony 
Dražovská 15, 949 01 Nitra
tel.: 037/6511 542
e-mail: sspsap.nitra@gmail.com
 
Rád sv. Benedikta, Klauzúrna komunita mníšok benediktínok Kláštora Najsvätejšej Bohorodičky
Ambroziánum 97, 919 05 Trstín
tel.: 033/5589 443, 0917 350 255
e-mail: benediktinky@hotmail.com
 
aktualizácia 9.10.2012