Dokumenty pápeža FrantiškaEncykliky

Fratelli Tutti (3. 10. 2020)
Laudato Si' (24. 5. 2015)
Lumen fidei (29. 6. 2013)


Apoštolské exhortácie

Christus Vivit (25. 3. 2019)
Gaudete et exultate (19. 3. 2018)
Amoris laetitia (19. 3. 2016)
Syntéza: Amoris latetitia
Evangelii gaudium (24. 11. 2013)


Apoštolské konštitúcie

Pascite gregem (21. 5. 2021)
Veritatis Gaudium (8.12.2017)


Apoštolské listy

Candor lucis aeternae (25. 3. 2021)
Traditionis custodes (16. 7. 2021)
Spiritus Domini (10. 1. 2021)
Patris corde (8. 12. 2020)
Scripturae Sacrae affectus (30. 9. 2020)
Admirabile signum (1. 12. 2019)
Aperuit illis (30. 9. 2019)
Vos estis lux mundi (7. 5. 2019)
Magnum principium (3. 9. 2017)
Misericordia et misera (20. 11. 2016)
Apoštolský list: Come una madre amorevole (4. 6. 2016)
Apoštolský list motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus (15. 8. 2015)
Apoštolský list všetkým zasväteným osobám pri príležitosti Roku zasväteného života


Buly

Misericordiae vultus (11. 4. 2015)Posolstvá

Posolstvo k Svetovému dňu mládeže (2021)
Posolstvo k Svetovému dňu chudobných (2021)
Posolstvo k 1. svetovému dňu starých rodičov a seniorov (2021)
Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov (2021)
Posolstvo k Svetovému dňu misií (2021)
Posolstvo k Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania (2021)
Posolstvo na Pôstne obdobie (2021)
Posolstvo k Svetovému dňu masmédií (2021)
Posolstvo k Svetovému dňu chorých (2021)
Posolstvo k Svetovému dňu pokoja (2021)
Posolstvo pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudí so zdravotným postihnutím (2020)
Posolstvo k Svetovému dňu misií (2020)
Posolstvo k Svetovému dňu modlitieb za ochranu stvorenstva (2020)
Posolstvo k Svetovému dňu chudobných (2020)
Posolstvo Pápežským misijným dielam (2020)
Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov (2020)
Posolstvo k Medzinárodnému dňu zdravotných sestier (2020)
Posolstvo k Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania (2020)
Posolstvo k Svetovému dňu mládeže (2020)
Posolstvo na Pôstne obdobie (2020)
Posolstvo k Svetovému dňu masmédií (2020)
Posolstvo k Svetovému dňu chorých (2020) 
Posolstvo k Svetovému dňu pokoja (2020)
Posolstvo pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudí so zdravotným postihnutím (2019) 
Posolstvo k Svetovému dňu misií (2019) 
Posolstvo k Svetovému dňu modlitieb za ochranu stvorenstva (2019)
Posolstvo k Svetovému dňu chudobných (2019)
Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov (2019)
Posolstvo k Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania (2019)
Posolstvo na Pôstne obdobie (2019)
Posolstvo k Svetovému dňu masmédií (2019)
Posolstvo k Svetovému dňu chorých (2019)
Posolstvo k Svetovému dňu pokoja (2019)
Posolstvo k Svetovému dňu chudobných (2018)
Posolstvo k Svetovému dňu misií (2018)
Posolstvo k Svetovému dňu modlitieb za ochranu stvorenstva (2018)
Posolstvo k Svetovému dňu mládeže (2018)
Posolstvo k Svetovému dňu masmédií (2018)
Posolstvo k Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania (2018)
Posolstvo na Pôstne obdobie (2018)
Posolstvo k Svetovému dňu chorých (2018) 
Posolstvo k Svetovému dňu pokoja (2018)
Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov (2018)
Posolstvo k Svetovému dňu chudobných (2017)
Posolstvo k Svetovému dňu mládeže (2017)
Posolstvo k Svetovému dňu masmédií (2017)
Posolstvo k Svetovému dňu misií (2017)
Posolstvo k Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania (2017)
Posolstvo na Pôstne obdobie (2017)
Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov (2017)
Posolstvo k Svetovému dňu chorých (2017)
Posolstvo k Svetovému dňu pokoja (2017)
Posolstvo k Svetovému dňu modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo (2016)
Posolstvo k Svetovému dňu misií (2016)
Posolstvo k Svetovému dň modlitieb za duchovné povolania (2016)
Posolstvo k Svetovému dňu masmédií (2016)
Posolstvo na Pôstne obdobie (2016)
Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov (2016)
Posolstvo k Svetovému dňu chorých (2016)
Posolstvo k Svetovému dňu mládeže (2016)
Posolstvo k Svetovému dňu pokoja (2016)
Posolstvo k Svetovému dňu misií (2015)
Posolstvo k Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania (2015)
Posolstvo k Svetovému dňu mládeže (2015)
Posolstvo k Svetovému dňu masmédií (2015)
Posolstvo na Pôstne obdobie (2015)
Posolstvo k Svetovému dňu chorých (2015)
Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov (2015)
Posolstvo k Svetovému dňu pokoja (2015)
Posolstvo k Svetovému dňu misií (2014)
Posolstvo k Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania (2014)
Posolstvo k Svetovému dňu mládeže (2014)
Posolstvo k Svetovému dňu masmédií (2014)
Posolstvo k Svetovému dňu chorých (2014)
Posolstvo na Pôstne obdobie (2014)
Posolstvo k Svetovému dňu pokoja (2014)
Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov (2014)
Posolstvo k Svetovému dňu misií (2013)


Listy

List kňazom pri príležitosti 160. výročia smrti svätého Arského farára (4. 8. 2019)
List pápeža Františka Božiemu ľudu (20. 8. 2018) 
List, ktorým sa udeľujú odpustky pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva (1.9.2015)
List ohľadom Pápežskej komisie na ochranu maloletých (2. 2. 2015)
 

Iné diela

Príhovor pápeža na úvod synody: Za Cirkev synodálnu, počúvajúcu a blízku (9. 10. 2021)
Príhovor účastníkom Konferencie Talianskej spoločnosti pre nemocničnú farmáciu (14. 10. 2021)
Dokument o Ľudskom bratstve pre mier a spolužitie vo svete (4. 2. 2019)
Príhovor k účastníkom svetového kongresu organizovaného Kongregáciou pre katolícku výchovu (2015)
Posolstvo na svetový deň výživy (2014)
Cirkev a Rómovia: Hlásať evanjelium na perifériách


Apoštolská cesta Svätého Otca Františka na Slovensku - prihovory (september 2021)