Dokumenty pápeža FrantiškaEncykliky

Laudato Si' (24. 5. 2015)
Lumen fidei (29. 6. 2013)


Apoštolské exhortácie

Gaudete et exultate (19. 3. 2018)
Amoris laetitia (19. 3. 2016)
Syntéza: Amoris latetitia
Evangelii gaudium (24. 11. 2013)


Apoštolské konštitúcie

Veritatis Gaudium (8.12.2017)


Apoštolské listy

Magnum principium (3. 9. 2017)
Misericordia et misera (20. 11. 2016)
Apoštolský list: Come una madre amorevole (4. 6. 2016)


Buly

Misericordiae vultus (11. 4. 2015)Posolstvá

Posolstvo k Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania (2019)
Posolstvo na Pôstne obdobie (2019)
Posolstvo k Svetovému dňu masmédií (2019)
Posolstvo k Svetovému dňu chorých (2019)
Posolstvo k Svetovému dňu chudobných (2018)
Posolstvo k Svetovému dňu misií (2018)
Posolstvo k Svetovému dňu modlitieb za ochranu stvorenstva (2018)
Posolstvo k Svetovému dňu mládeže (2018)
Posolstvo k Svetovému dňu masmédií (2018)
Posolstvo k Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania (2018)
Posolstvo na Pôstne obdobie (2018)
Posolstvo k Svetovému dňu chorých (2018) 
Posolstvo k Svetovému dňu pokoja (2018)
Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov (2018)
Posolstvo k Svetovému dňu chudobných (2017)
Posolstvo k Svetovému dňu mládeže (2017)
Posolstvo k Svetovému dňu masmédií (2017)
Posolstvo k Svetovému dňu misií (2017)
Posolstvo k Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania (2017)
Posolstvo na Pôstne obdobie (2017)
Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov (2017)
Posolstvo k Svetovému dňu chorých (2017)
Posolstvo k Svetovému dňu pokoja (2017)
Posolstvo k Svetovému dňu modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo (2016)
Posolstvo k Svetovému dňu misií (2016)
Posolstvo k Svetovému dň modlitieb za duchovné povolania (2016)
Posolstvo k Svetovému dňu masmédií (2016)
Posolstvo na Pôstne obdobie (2016)
Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov (2016)
Posolstvo k Svetovému dňu chorých (2016)
Posolstvo k Svetovému dňu mládeže (2016)
Posolstvo k Svetovému dňu pokoja (2016)
Posolstvo k Svetovému dňu misií (2015)
Posolstvo k Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania (2015)
Posolstvo k Svetovému dňu mládeže (2015)
Posolstvo k Svetovému dňu masmédií (2015)
Posolstvo na Pôstne obdobie (2015)
Posolstvo k Svetovému dňu chorých (2015)
Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov (2015)
Posolstvo k Svetovému dňu pokoja (2015)
Posolstvo k Svetovému dňu misií (2014)
Posolstvo k Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania (2014)
Posolstvo k Svetovému dňu mládeže (2014)
Posolstvo k Svetovému dňu masmédií (2014)
Posolstvo k Svetovému dňu chorých (2014)
Posolstvo na Pôstne obdobie (2014)
Posolstvo k Svetovému dňu pokoja (2014)
Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov (2014)
Posolstvo k Svetovému dňu misií (2013)


Apoštolské listy

List, ktorým sa udeľujú odpustky pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva (1.9.2015)
Apoštolský list motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus (15. 8. 2015)
Apoštolský list všetkým zasväteným osobám pri príležitosti Roku zasväteného života

 

Iné diela

Dokument o Ľudskom bratstve pre mier a spolužitie vo svete (4. 2. 2019)
Príhovor k účastníkom svetového kongresu organizovaného Kongregáciou pre katolícku výchovu (2015)
Posolstvo na svetový deň výživy (2014)
Cirkev a Rómovia: Hlásať evanjelium na perifériách